Cookie Notice

This site does not use tracking cookies of any sort. It does store a Session Cookie. This is a security cookie and ensures that if the administrator of the site forgets to log out of the site, after 10 minutes of inactivity, the site will automatically time out. This cookie is automatically deleted at the end of the every session and contains no personal information. We do not use these cookies for any purpose other than as stated above. For further information please click here.

To reset your cookie permissions please click the reset link at the bottom of this page.


Get me out of here...

Foireann na Scoile - School Staff

Priomhoide: Ms. Áine Mhic Aodha Bhuí  -  Principal Múinteoir Ranga / Class teacher

Leas Phríomhoide: Mr. Colm MacDonncha - Deputy Principal Múinteoir Ranga / Special Education Teacher / (SET)

Cúntoír Speisialta:  Ms. Riona Graham - Special Needs Assistant (SNA)

Runaí: Ms. Ciara Kirwan - School Secretary

 

Fealsúnacht Na Scoile

Scoil Chaitliceach í Gaelscoil Thromaire atá faoi phatrúnacht an tEaspag Nulty – (Deoise Cill Dara agus Lochlainn).

Is í Gaeilge an teanga cumarsáide agus eagrú na scoile gach lá. Múintear na h ábhair uilig trí mhéan na Gaeilge agus leagtar béim i gconaí ar gach gné den chultúr Gaelach tríd na scoile.

Credimid sa scoil seo:

  1. Is clann mór í ár scoil agus go bhfuil Dia i gcroí lár an clann sin.

  1. Is duine aonar agus speisialta gach duine agus go bhfuil cearta an duine aonar rí thábhactach sa scoil seo.

  1. Tá sé de dhualgas ar gach duine sa scoil tacaíocht agus cabhair a thabhairt do gach duine sa scoil gach lá.

 

School Philosophy (Ethos)

Gaelscoil Thromaire is a Catholic ethos school under the Patronage of the Bishop of Kildare and Leighlin diocese.

The Irish Language is the main medium of daily communication in the school, both as a means of communication and the organisation and management of our school.

Pupils will receive curricular instruction through the medium of Irish and will experience and be exposed to all facets of Irish Culture and Traditions – such as – Gaelic games, Irish music and dance, Drama.

Gaelscoil Thromaire is an inclusive school where all pupils are welcomed, all abilities catered for and where support and affirmation of effort will be provided and celebrated. All pupils will be supported to participate in a positive manner in all aspects of education and general school life.

 

An Bord Bainistíochta / The Board of Management

Is Gaelscoil Chaitliceach í Gaelscoil Thromaire atá faoi Phatrúnocht an t-Easpag Nulty, Easpag Cill Dara agus Lochlainn.

Tá an scoil eagraithe faoin patrúnacht an Easpaig agus oibríonn an scoil faoi Rialacha an Roinn Oideachais

Ag an leibheól aitiúil oibríonn an scoil faoi bhainistíocht

Bord Bainístíochta na Scoile’.

-‘An Bord Bainistíochta’

Tá ochtar duine mar bhaill den Bord Bainístíochta mar seo a leanas:

2 - Ainmní an Phatrún

2 - Ainmní Foireann na scoile

2 - Ainmní Tuismitheoirí na scoile

2 - Ainmní an Cheantar

Bíonn an Bord Bainistíochta I gceannais ar feadh treímhse 4 bliana.

 

Bord Bainistíochta Gaelscoil Thromaire  2019 – 2023

Caitheoirleach  - Ms. Mairéad Ní Nualláin

Ainmní an Patrún  - An tAthair Seosamh Ó Bróithe P.P

Ainmní na Tuismitheoirí  - Ms. Eimear O Connor, Mr. Eoin Kearns

Ainmní na Muinteoirí  - Áine Mhic Aodha Bhuí (Príomhoide) , Mr. Colm MacDonncha ( Muinteoir)

Ainmní an Cheantair  - Ms. Rita Holland, Mr. Paceilli Breathnach

 

The Board of Management

Gaelscoil Thromaire is a catholic ethos school under the Patronage of Bishop Nulty, Bishop of Kildare and Leighlin dioceses.

The school is managed under the Patronage of the Bishop and operates under the Rules for Schools as per the directories of the Department of Education.

At a local level the school is governed by ‘The School Board of Management’

Constitution of The Board of Management.

The Board of Management comprises of 8 members

2 – Nominees of the Patron

2 – Nominees of the School Teaching Staff

2 - Nominees of the Parents /Guardians

2 – Nominees from the local community served by the school

 

The Board of Management of Gaelscoil Thromaire 2019 – 2023

Chairperson – Ms Mairéad Ní Nuallaíin

Patrons Nominee – REV Joseph Brophy P.P

Parents / Guardians Nominees – Ms Patricia Carroll , Mr John O Connor

Teacher Nominees - Áine Mhic Aodha Bhuí (Principal), Mr. Colm MacDonncha (Teacher)

Community Nominees - Ms. Rita Holland, Mr. Paceilli Breathnach

 

Eolas Ginearálta / General Information

Am Oscailt/Opening Time :8.50am

Sos Beag na Maidine: Small Break Time 10.50am – 11.00am

Am Lóin / Lunch Break : 12.30pm - 1.00pm

Deireadh an lae/Am Dúnta :/ School Closing Time:

1.30pm Naí Shóis / Naí Shín

2.30pm Rang 1 / go Rang 6

Bí cinnte go bhfuil tú in am gach lá ag tús agus ag deireadh an lae.

Please be on time each day at school opening and closing times.

 

General Information

Opening hours: School starts at 8.50 am

Small break: 10.50 am - 11.00 am

Am Lóin - Lunch Time: 12.30 pm - 1.00 pm

Finishing: 1.30 pm for Infants & 2.30 pm for 1st to 6th class

Please arrange for your child to be collected on time each day.

 

An Charr Clós / Carpark

Ba cheart do gach tuismitheoir / cuarteoir na scoile fíor aire a thabhairt sa charr clós gach lá.

Níl ach slí amhaín taisteal in usáid sa charr clós. Níl cead ag aon duine fanacht ró-fhada sa charrchlós ag am oscailte ná ag am dúnta.

Más rud é go bhfuil ort teacht insteach sa foirgneamh, ba cheart duit do charr a pharcáil go sabháilte sa charr clós idir na línte ann.

 

School Carpark

The Parents / Guardians/ Visitors to the school are requested to take particular care and attention in the school carpark.

This is a one way system for entry and exit in operation in the carpark.

Parents / Guardians are not allowed to park in the carpark for prolonged periods of time - this is a drop off and collection system.

If a Parent / Guardian/ Visitor has occasion to require entry to the school building during the school day please park your car safely in the carpark before accessing the school.

 

Sabháilteacht na scoile

Bíonn doirse na scoile faoi ghlas an lá ar fad ar mhaitheas sabháilteacht na daltaí agus foireann na scoile.

Más rud é go bhfuil duine ag iarraidh teacht isteach ba cheart brú ar chnaipe dóirse ag príomh doras na scoile. Beidh ball den fhoireann scoile in ann duine a ligint isteach go halla na scoile chomh luath agus is féidir.

 

School Security

All school doors will be locked during the school day in the interest of the security of all in our school community.

Should you require access to the school building during the school day please proceed to the main door of the school and ring the doorbell to be allowed access to the school lobby area.

 

Eadaí Scoile /School Uniform

Is iad eadaí na scoile ná:

  • Culaith Spóirt dú-ghorm

  • T. Léine dearg

Ar fáil i siopa Fyffes Mainistir Laoise

Bí cinnte go bhfuil Lipéidí ar gach chuid d’éidí scoile.

 

School Uniform

The School uniform for Gaelscoil Thromaire is as follows:

School tracksuit – navy blue

Red Tee Shirt

School tracksuit and other items of the school uniform are available in Fyffes, Abbeyleix, Co Laois

Please ensure all clothing items are labelled to assist with return of lost items of uniform.

 

Aladdin Connect App

Tá sé fíor riachtanach go bhfuil uimhir fón (atá ag obair i gceart) agus seoladh ríomhphost ag bainisíocht na scoile do gach Tuismitheoir i gconaí.

Usaídtear Aladdin Connect chun cumarsáid a dheanamh í gconaí leis na tuismitheoirí. Ba cheart go mbeadh an ‘Aladdin Connect App’ ar fón gach Tuismitheoir.

 

Aladdin Connect App

It is most important that the school has an up to date and correct functioning telephone contact for each Parent/Guardian at all times.

The Aladdin Connect App will be used as the main means of communication with Parents/Guardians in this school.

Every Parent/Guardian will need to have the Aladdin Connect App downloaded on onto your phone at all times.

 

Oideachais Tacaíochta

Más rud é go bhfuil aon dalta ag iarraidh Oideachais Tacaíochta maidir le fadhbanna léinn í Leítheoireacht nó Matamatic tá coras éigean leagtha amach sa scoil chun tacaíocht a thabhart do na dataí sin.

De ghnáth tugtar an oideachas tacaíochta sin sa rang iomlán nó I ngrupaí beaga I seomra mhúinteoir tacaíochta.

Más rud é go bhfuil aon fhadhb agat leis an gcóras sin ba cheart don tuismitheoir dul i dteaghmháil leís an múinteoir ranga nó an múinteoir tacaíochta chun labhairt faoi riachtanaisí a pháiste.

 

Special Education Teaching

Some children for various reasons experience difficulty with literacy or numeracy and may need extra intervention. In line with Department of education recommendations we promote integration and inclusion in our school and have developed an inclusive in class model of support, for children with special education needs. For the most part this will take place within the classroom but from time to time groups of children, often mixed ability, may be withdrawn to another room for small group work. If you have any issue with your child joining such a group please inform the class teacher. We encourage parents to speak with us if they are concerned about their child's learning or progress.

 

Gníomhachtaí Seach Curaclaim

Cluichí Gaelacha – CLG Iománaíocht / Peil

Sacar

Cór na Scoile

Ceachtanna Snámh na Scoile

Uirlisí Ceol / Feadól Stain / Ukulele

Damhsa Gaelach

Drámaíocht

I nGaelscoil Thromaire tugtar deis do gach dalta páirt a ghlacadh I nGníomhachtaí Seach Curaclaim

 

Extra Curricular Activities

Gaelic Games

Soccer

School Choir

School Swimming

Music instruments Tin Whistle / Ukulele

Drama

In Gaelscoil Thromaire pupils will be given opportunities to participate in extra-curricular activities.

 

Coiste na dtuismitheoirí Gaelscoil Thromaire

The Parents Association is a voluntary group made up of parents/guardians. The main function of the Parents Association is fundraising, helping with school events and providing a vital link between the parents and the school.

We would actively encourage parents/guardians to become involved with the Parents Association. Being a member gives you a valuable opportunity to be part of your child's school life and experience their school involement at first hand. Without the work of the Parents Association, it wouldn't be possible for the school to provide the extra resources for the children. 

 

Cumarsáid

Más rud é go bhuil duine ag iarraidh cumarsaíd a dhéanamh le múinteoir do pháiste ba cheart duit glaoch a chur ar Rúnaí na scoile chun cruinniú a eagrú leis an múinteoir ranga

Tabhair faoi deara go bhfuil an Rúnaí ag obair sa scoil ó 9.30 go 1.30 pm An Luan, An Chéadaoin agus ó 9.30 go 12.30pm Dé Aoine.

De gnáth ba cheart duit an App Aladdin Connect a usaíd chun cumarsáid a dhéanamh le foirean na scoile.

Ríomh phost: gaelscoilthromaire00@gmail.com

Uimhir Gutháin: 057 87 56306

Eircode: R32R5RF

 

 

Contact Us

If you wish to meet with or speak to your child’s class teacher please phone the school secretary to make an appointment. Please be aware that the school secretary will only be in the school between 9.30am to 1.30pm each Monday and Wednesday and 9.30am to 12.30pm on Friday weekly.

The most effective way to communicate with the school is via the Aladdin Connect App.

Email: gaelscoilthromaire00@gmail.com

School Phone Number: (057) 8756306

Eircode: R32R5RF

 

 

 

 

back to top